Feiten over Rusland

Handel met Rusland

De handel van Nederland met Rusland neemt de laatste jaren toe. Rusland is immers een groot land, het is maar liefst 410 maal zo groot als Nederland. De belangrijkste geëxporteerde producten zijn groenten en fruit, papier, karton, diverse gespecialiseerde machines en machineonderdelen, voertuigen voor het wegvervoer en chemische producten. Rusland is voor Twentepoort Logistiek een belangrijk exportland.

Verplichte documenten voor alle zendingen naar Rusland

Goederenzendingen die bestemd zijn voor Rusland moeten zijn voorzien van de volgende documenten (in de Engelse, Duitse of Russische taal):

  • Handelsfactuur; een handelsfactuur (in tweevoud) met de volgende gegevens: naam en adres van de importeur en de exporteur, datum en plaats van verzending en bestemming, merken, nummers, aantal en soort van de afzonderlijke stukken, goederenomschrijving (inclusief de goederen- of HS-code), bruto- en nettogewicht, vrachtkosten, code van de muntsoort waarin de factuur is opgesteld, land van oorsprong, prijs per eenheid en totale prijs, betalings- en leveringsvoorwaarden en eventuele kredietbeperkingen en kortingen. De factuur wordt ondertekend en voorzien van een stempel. Legalisering is niet noodzakelijk. Bij goederen die geen commerciële waarde hebben, moet op de pro-formafactuur de volgende tekst vermeld worden: “For customs clearance only.” Bovendien moeten op de pro-formarekening de goederencode en de douanewaarde vermeld worden. 
  • Een paklijst; bij alle zendingen moet een paklijst gevoegd worden (in vijfvoud), waarop alle goederen gespecificeerd zijn. 
  • Een vrachtbrief; op de vrachtbrief komt vrijwel dezelfde informatie als op de factuur
  • De CMR-vrachtbrief voor vervoer over de weg, op te stellen door uzelf of door Twentepoort Logistiek
  • De Internationale Spoorwegvrachtbrief (CIM) voor railvervoer. Voor het transport vanaf de Russische grens met een SMGS-vrachtbrief worden opgemaakt. Ook door ons te verzorgen. 
  • Het connossement of bill of lading voor zeevervoer

Enig Document
Het Enig Document (ED) is een standaardformulier waarmee aangifte bij de douane wordt gedaan voor de uitvoer van goederen. Als de waarde van de goederen meer dan 3.000 euro bedraagt, is de plaats van lading bepalend voor het opmaken van het document. Als de waarde minder dan 3.000 euro is, mag de uitvoerverklaring ook aan de buitengrens met de EU worden opgemaakt, bijvoorbeeld als de goederen eerst naar Polen en vervolgens naar Rusland verstuurd worden. U wordt verzocht uw aangifte digitaal, via Sagitta, te doen. Uiteraard kan Twentepoort Logistiek ook de afhandeling hiervan overnemen.

Speciale voorschriften Rusland

Voor het transport van bepaalde groepen goederen bestaan in Rusland specifieke bepalingen. Daarom is het raadzaam altijd door de importeur te laten informeren over de geldende voorschriften. Tevens treft u veel informatie aan op de websites van uw Kamer van Koophandel (www.kvk.nl) of Economische Voorlichtingsdienst (www.evd.nl).

Aanvullende documenten

Voor het transport van een aantal goederen zijn bovendien een of enkele van de volgende documenten verplicht:

  • Een certificaat van oorsprong (in drievoud), als de oorsprong van de goederen niet duidelijk naar voren komt in de andere invoerdocumenten of niet duidelijk op de goederen staat vermeld. Soms verlangt de Russische importeur zo'n certificaat. Een certificaat van oorsprong is verplicht als aanspraak wordt gemaakt op preferentiële invoertarieven.
  • Een conformiteitscertificaat (GOST-R) bij invoer van producten die aan bepaalde normen moeten voldoen (een groot aantal consumenten- en kapitaalgoederen, levensmiddelen) en/of een zogenoemde hygienic conclusion.
  • Een gezondheidsverklaring bij invoer van planten, plantendelen, dieren en dierlijke producten.
  • Een invoervergunning is vereist voor een beperkt aantal goederen (zoals wapens, edelstenen, en dergelijke).