Incoterm voor uw transport is: FOB of FAS

Uit de uw antwoorden van de vragen is gebleken dat de beste Incoterm voor uw transport is:

Free On Board (FOB) of Free Alongside Schip (FAS)


FOB:
Een Incoterm gericht op zeevracht en binnenvaart. De overgang van kosten en risico's vindt plaats nadat de goederen zijn ingeladen aan boord van het schip in de overeengekomen verschepingshaven. Na inlading zijn de kosten en risico's voor de koper.

 

FAS:
Een Incoterm die net als FOB is gericht op zeevracht en binnenvaart. Bij FAS gaan de kosten en risico's over op het moment dat de goederen door de verkoper langszij (bijvoorbeeld met een binnenvaartschip, of op de kade) het schip zijn geplaatst.

 

Liever alle Incoterms 2020 in 1 overzicht?

Bekijk online of dowload de Handleiding Incoterms 2020. Het is ook mogelijk om de fysieke versie aan te vragen. Dit kan door contact met ons op te nemen via het contactformulier o.v.v. Handleiding Incoterms 2020.

Incoterm voor uw transport is:  FOB of FAS