De eerste vraag

Het transporteren van een zending brengt nogal enige kosten en risico's met zich mee. Het is daarom belangrijk dat er wordt afgesproken wie er verantwoordelijk is tot waar. Daarom is het belangrijk om het volgende bij uzelf na te gaan:

Bent u bereid alle kosten en risico's te dragen vanaf het moment dat de goederen aan de koper zijn geleverd?

 Ja

Nee