Incoterm DDP: (Delivered Duty Paid): verkoper regelt transport van A tot Z

2020 heeft veranderingen met zich meegebracht op het gebied van incoterms. U leest hier meer...

De Incoterm DDP oftewel Delivered Duty Paid is de Incoterm voor de exporteur die zelf het hele transport wil organiseren. Het is de volledige tegenpool van Ex Works aangezien de verkoper volledig het transport voor zijn rekening neemt. Van voorvervoer tot douane en in/uitvoerdocumenten, u hebt als exporteur pas aan uw verplichting voldaan als de lading op de afgesproken plaats van bestemming, maar niet gelost, is aangekomen. Wat houdt DDP in en wanneer is het de juiste Incoterm?

Transporteren met DDP Incoterm

Ook transport met de Incoterm DDP is te allen tijde mogelijk, ongeacht de transport modaliteit. Tevens geldt dat deze Incoterm een niet-exclusieve maritieme conditie is, oftewel vrij voor meer dan één modaliteit gedurende het transport. Belangrijk bij het gebruiken van DDP is dat bijvoorbeeld het transport naar Rusland, Griekenland of Polen, volledig door de verkoper georganiseerd en betaald moet worden. Het lossen op locatie hoort daar niet bij en is alsnog de verantwoordelijkheid van de koper.

Ook de verantwoordelijkheid van de douaneformaliteiten en in- en uitvoerdocumenten ligt bij de verkoper. Aangezien de koper pas verantwoordelijk is vanaf het lossen van de lading is er niet echt sprake van een overgang van risico oftewel het critical point. Zoals aangegeven kan het voor de koper moeilijk zijn om precies op het juiste moment te lossen op plaats van bestemming, dus kan dit worden gezien als het critical point wanneer DDP als Incoterm word gehanteerd. Belangrijk is dus om de benodigde middelen om te lossen als verkoper goed te communiceren om problemen te voorkomen.

Incoterms zijn internationale afspraken over de verdeling van risico's en kosten van transport van goederen. Lees hier meer over de Incoterms 2020.

 Incoterm 2010 DDP visueel weergegeven

Verplichtingen bij DDP Incoterm voorwaarden

Elke Incoterm geeft vaste richtlijnen als het gaat om de verplichtingen voor exporteur (verkoper) en importeur (koper). De verplichtingen voor elke fase bij keuze voor DDP kan als volgt worden samengevat:

De verkoper moet in de praktijk zorgen voor:

 • De goederen, factuur en andere documentatie
 • Een goede verpakking van het transport
 • Het laden van de goederen
 • Delen van informatie met koper
 • Het voortransport
 • Douaneformaliteiten voor het uitvoeren
 • Handling voor het uitvoeren
 • Daadwerkelijke transport naar land van bestemming
 • Handling voor het invoeren
 • Douaneformaliteiten voor het invoeren
 • De rechten bij invoer door koper 
 • Drager van risico’s (verkoper is verantwoordelijk)
 • Eventueel natransport in land van bestemming

De koper daarentegen zorgt in de praktijk voor:

 • Delen van informatie met verkoper 
 • Het lossen van de goederen op plaats van bestemming

Let op: 
Niet correcte Douaneformulieren kunnen voor vervelende vertragingen en kosten zorgen. Meer weten om dit te voorkomen? Lees dan meer over douanezaken.

Twee belangrijke aandachtspunten bij transport met DDP Incoterm

Lossen op plaats van bestemming

Wanneer de DDP conditie word overeen gekomen dan is de verkoper verantwoordelijk voor het hele transport, exclusief het lossen op plaats van bestemming. Echter kan het voor de koper lastig zijn om het lossen te organiseren. Het is daarom raadzaam om hier van te voren goed over na te denken om problemen en vertraging, en daarmee kosten, te voorkomen. Een goed alternatief kan een F of C Incoterm zijn. De koper neemt bijvoorbeeld bij de Incoterm FCA al het risico over van het transport vanaf het moment dat de lading is geladen bij de eerste vervoerder.

De ‘D’ van Duty bij DDP

Voordat een verkoper besluit om de conditie DDP overeen te komen, is het aan te bevelen om een beeld te vormen van de regels en regeltjes in het land van bestemming. Het zou flink tegen kunnen vallen. De vraag is zelfs of de verkoper zelfstandig een invoervergunning mag aanvragen. Misschien moet de verkoper daarbij gebruik maken van de diensten van een lokale expediteur aldaar. Verder is het raadzaam om btw en andere alleen in dat land van kracht zijnde lokale rechten uit te sluiten. Dus DDP wordt dan “DDP excluding VAT and other local taxes”, of woorden van de strekking. Weet u niet precies wat wel en niet kan of mag, dan is het raadzaam een expert in te schakelen om u te adviseren of om het transport uit te besteden aan een expediteur.

Meer informatie incoterms 2020

Past de Delivered Duty Paid Incoterm niet bij uw transport? Bekijk dan eens de andere Incoterm opties. Komt u er niet uit, dan zit ons team van specialisten voor u klaar om u te voorzien van meer informatie over de Incoterm DDP alsmede over ieder andere Incoterm. Neem contact met ons op en laat u verder informeren welke Incoterm het beste bij het transport van uw goederen naar bijvoorbeeld Turkije of Roemenië past.