Electronisch tolsysteem

Sinds 1 juli 2013 hanteert Hongarije een tolsysteem voor vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton.  Deze tolkosten worden all-in aan u geoffreerd, dus inbegrepen in het vrachttarief. Het tolsysteem wordt gebaseerd op het aantal werkelijk afgelegde kilometers. In totaal gaat het om 6.513 kilometer snel-en hoofdwegen in Hongarije. 

HU-GO

Het nieuwe systeem, HU-GO genaamd voldoet aan de eisen van de Europese Unie en de richtlijnen van de Europese Elektronische Tolheffingsdienst (EETS). De tol is verplicht voor vrachtwagens boven de 3,5 ton. Het tarief dat moet worden betaald wordt gebaseerd op het aantal afgelegde kilometers en het soort wegtype (snelweg of hoofdweg). Daarnaast is ook het categorie voertuig en de milieuklasse van belang. De verschillende categorieën zijn gebaseerd op het aantal assen van het voertuig. Zo is categorie J2 voor vrachtwagens boven de 3,5 ton met 2 assen, J3 voor drie assen en J4 voor vier- of meer assige voertuigen.

De Hongaarse regering heeft State Motorway Management Company (SMMC) aangewezen om de tol te innen.

Redenen voor de invoering

De tol wordt ingevoerd om de kosten met betrekking tot de ontwikkeling en de veilige exploitatie van het Hongaarse wegennet op te vangen. Met de tolopbrengsten wil men het onderhoud, beheer en verbetering van de kwaliteit en veiligheid van het Hongaarse wegennet financieren. Het nieuwe tolsysteem zorgt voor een “de gebruiker betaalt” – principe waarbij elke gebruiker betaalt voor de mate waarin hij of zij gebruikt maakt van de Hongaarse wegen. 

Meer informatie en de tarieven voor het HU-GO systeem vindt u op de website: http://www.motorway.hu/Electronic-toll/ of bel uw Twentepoort Logistiek contactpersoon.