Verscherpte grenscontroles Europa

Hieronder volgt een overzicht van de landen die de grenscontroles hebben aangescherpt.

Frankrijk

De Franse overheid heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen in Parijs per direct grenscontroles ingevoerd. Voorlopig lijkt alleen het uitreizend verkeer te worden getroffen. Er worden momenteel controles uitgevoerd op de grensovergangen van de snelwegen tussen Lille en Kortrijk (E17/A22), tussen Lille en Doornik (A27/E42) en tussen Valenciennes en Brussel (A2/E19). Het verkeer wordt vertraagd over een rijstrook geleid en verdachte voertuigen worden aangehouden. Dit levert in alle gevallen korte files op.

België

België voert controles uit aan de Franse grens. Ook het trein- en vliegverkeer worden gecheckt.

Finland

Finland voert de grenscontroles op het vliegveld in Helsinki en de havens op. 

Groot-Brittanië

Groot-Brittannië heeft de grenscontrole geïntensiveerd en brengt daarvoor meer politie op de been. 

Nederland

Nederland heeft Daarnaast de grensbewaking opgeschaald en geïntensiveerd, met name voor alle verkeer herleidbaar tot Frankrijk. Dit geldt ook voor luchthavens en treinstations.

Duitsland

Duitsland heeft de controle van de grens met Frankrijk verscherpt. De landelijke politie is ingezet bij de grens van de deelstaat Rijnland-Palts. Indien nodig worden alle treinen uit Frankrijk doorzocht.