Twentepoort Logistiek sluit het jaar 2016 af

Met de feestdagen in het vooruitzicht is het jaar al bijna ten einde. Voor Twentepoort Logistiek in alle opzichten
een zéér geslaagd jaar, waarin we véle transporten en projectladingen mochten verzorgen van en naar Oost-Europa, Rusland en Centraal-Azië, maar ook dichter bij huis binnen Europa. Ook in logistieke diensten zoals opmaak export-documentatie, tijdelijke of permanente warehousing en douane advies hebben we een gezonde groei doorgemaakt. Twentepoort Logistiek kijkt dan ook met trots terug op dit jaar!

Uiteraard hopen we in 2017 op dezelfde voet door te gaan. Een jaar waarin binnen onze overkoepelende Twentepoort Groep veel staat te gebeuren. Zo wordt onder andere de warehousecapaciteit fors verhoogd door nieuwbouw van een duurzaam CO2-neutraal hoogbouwmagazijn. Ook Twentepoort Logistiek zelf zal haar logistieke dienstenpakket nader uitbreiden, maar meer informatie daarover begin volgend jaar.

In het kader van ons MVO-beleid, doneren wij ook dit jaar ons gehele `Kerstbudget`aan onze maatschappelijk partner, de Stichting Help Oost Europa, gevestigd in Almelo. De stichting stelt zich ten doel hulp te bieden aan mensen en kinderen die volledig afhankelijk zijn van derden. Doelgroepen in Oost-Europa zijn met name: tehuizen, bejaarden en gehandicapten. De hulp is er vooral op gericht om enerzijds mensen op weg te helpen om weer voor zichzelf te kunnen zorgen en anderzijds hen die afhankelijk zijn van zorg, een menswaardiger bestaan te bieden. Onze kerstdonatie wordt dit jaar specifiek aangewend voor een zaden- en pootaardappelenproject in Roemenië, met als hoofddoel de zelfredzaamheid te stimuleren. Bekijk voor meer informatie ons MVO beleid. Van harte door ons aanbevolen!

Namens het gehele team van Twentepoort Logistiek BV en de Twentepoort Groep BV hele fijne feestdagen toegewenst en veel voorspoed in het nieuwe jaar, zowel zakelijk als privé!

Hartelijke groeten uit Twente,

Medewerkers & Directie Twentepoort Logistiek BV

Gerwin Teunis, Emiel Mensink, Tamar Gelici, Jochem Egberink, Joep van Mierlo, Lisanne Smit, Henk Jan Boers,
Timon Rienewerf, Maikel Boelema, Marco Voss, Miranda Oude Wesselink, Rick Smelt, Arno Brokelman en Martin Noeverman