Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg (ADR)

De voorschriften voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg staan in een Europese overeenkomst, het ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route). Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). De Wet vervoer gevaarlijke stoffen vormt de basis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

ADR-gevarenklassen

Gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld in gevarenklassen. Gevarenklassen bundelen een groep stoffen die tijdens het vervoer gelijksoortig gevaar kunnen opleveren:

 1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 2. Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen
 3. Brandbare vloeistoffen

 4. 4.1. Brandbare vaste stoffen.
  4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
  4.3 Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen

 5. 5.1 Oxiderende stoffen.
  5.2 Organische peroxiden

 6. 6.1 Giftige stoffen.
  6.2 Infectueuze stoffen
 7. Radioactieve stoffen
 8. Bijtende stoffen
 9. Overige (milieu) gevaarlijke stoffen

ADR-voorschriften

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden verschillende voorschriften:

 • vóór aanvang van het transport, zoals verpakken, etiketteren en het opmaken van documenten
 • voorschriften voor de belading van het voertuig, zoals stuwage en samenlading
 • voorschriften voor het voertuig, zoals oranje borden en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • voorschriften voor onderweg, zoals het gebruik van blusmiddelen en tunnel- en routebepalingen.

Uitgangspunt voor het toepassen van de voorschriften is de stoffenlijst in het ADR, waar alle gevaarlijke stoffen zijn opgenomen met het stofidentificatienummer, ook wel UN-nummer genoemd.

De regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen komen voor een belangrijk deel voort uit aanbevelingen van de United Nations (UN). Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de ‘Recommendations on the Transport of Dangerous Goods’, het zogenoemde ‘oranje boek’.

Op Europees niveau worden voor het wegvervoer de regels vastgesteld door de Economische Commissie voor Europa (ECE). Binnen de ECE is het de Working Party on the Transport of Dangerous Goods (WP15) die de aanbevelingen van de UN uiteindelijk vervat in het ADR.

Bedrijven die zich bezighouden met het (laten) vervoeren van gevaarlijke stoffen, moeten iets doen aan de beveiliging van hun activiteiten. De regels maken onderscheid in maatregelen voor ‘normale’ geclassificeerde stoffen en een goed uitgewerkt beveiligingsplan voor ‘zeer risicovolle’ stoffen, die bij verkeerd gebruik of doelbewust misbruik, bijvoorbeeld bij een terroristische actie, serieuze gevolgen kunnen hebben. Beveiligingsvoorschriften omvatten de totale vervoersketen. In de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt onderscheid gemaakt tussen 'normale' gevaarlijke goederen 'zeer risicovolle' gevaarlijke goederen. Zeer risicovolle gevaarlijke goederen zijn onder andere:

 • bepaalde ontploffingsgevaarlijke stoffen
 • brandbare gassen in tanks(bijvoorbeeld LPG)
 • giftige gassen (zoals ammoniak)
 • zeer licht ontvlambare vloeistoffen in tanks (zoals benzine en aceton)
 • ammoniumnitraathoudende meststoffen
 • zeer giftige, zeer infectueuze en zeer bijtende stoffen

Gevaarsetiketten en kenmerken

De volgende etiketten en kenmerken van het ADR zijn verplicht zijn bij het transport over de weg van stoffen en producten met de betreffende gevaarsindeling.

Gevaarsetiketten en kenmerken van gevaarlijke stoffen

Veiligheidsadviseurs

Twentepoort Logistiek beschikt vanzelfsprekend over eigen gekwalificeerde Veiligheidsadviseurs. Uw lading is daarom bij ons in vertrouwde handen, een veilig idee. Onze adviseurs zijn continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en worden voortdurend (bij)geschoold in de actuele ADR wetgeving en kunnen u van een maatwerk advies voorzien. 

Contact

Voor meer informatie over het transport van gevaarlijke stoffen of voor advies over uw specifieke ADR stromen binnen de supply chain kunt u contact met ons opnemen. Wij denken graag met u mee. 

Bron: Evofenedex.nl

Vrijblijvend advies › Offerte aanvragen › Onze Oost-Europa experts zitten voor u klaar Binnen 1 minuut ingevuld › binnen 1 uur reactie