Rail transport

Steeds meer bedrijven ontdekken de mogelijkheden van railgoederenvervoer. Vervoer per spoor biedt vele mogelijkheden voor efficiënt en veilig transport. Twentepoort biedt hierin een drietal verschillende rail vervoerconcepten: full train load, wagenladingverkeer en intermodaal vervoer. 

Full train load

Full train load, ook wel bloktrein genoemd, wordt vooral door onze groot volume klanten gebruikt. Dit vervoerconcept is zeer geschikt om enorme hoeveelheden per rail te vervoeren. Er rijdt dus een complete trein voor één unieke klant. Die klant vervoert vaak grote volumes en heeft genoeg lading om een volledige trein (full train) te vullen, bijvoorbeeld kolentreinen of autotreinen. In feite “chartert” een klant een complete trein bij Twentepoort Logistiek, vandaar ook wel de naam charterverkeer. Bij full train load hebben verzender en ontvanger vaak op eigen terrein een spooraansluiting. Hierdoor is geen extra overslag nodig op een terminal en is er dus geen sprake van voor- of natransport over de weg. 

Nieuwe zijderoute per trein

De nieuwe zijderoute die Europa met Centraal-Azië en China verbindt, biedt veel kansen en mogelijkheden. Voor het treintransport dat Twentepoort Logistiek organiseert maken we daar graag gebruik van. Het is naast een directe verbinding tussen Europa, Rusland en China ook een ideale toegangsroute naar Centraal-Azië. De containers worden overgeladen naar de brede baan (vanaf Rusland), wat maakt dat de transittijd iets langer is in vergelijking met wegtransport. Echter is het nog steeds in veel gevallen goedkoper dan via de weg en sneller dan per boot. Bestemmingen in Centraal Azië die we aandoen via de nieuwe zijderoute zijn:

Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag gerust naar de opties, we werken graag een maatwerk voorstel voor u uit!

Nieuwe zijderoute van Nederland via Centraal Azië naar China

Wagenladingverkeer

Het concept wagenladingverkeer is geschikt voor bedrijven die geen complete treinen kunnen of willen beladen, maar per keer slechts één of meerdere wagons. Zij kunnen dit doen via een eigen spooraansluiting of een openbare spooraansluiting in de buurt. Twentepoort adviseert graag wat voor u de meest passende oplossing kan zijn. De term wagenladingverkeer duidt op het systeem waarbij spoorvervoerders uit verschillende landen samenwerken in een Europees netwerk. Onderling is afgesproken om deze treinen op knooppunten over te nemen en de losse wagons bij de klanten met een spooraansluiting te bezorgen. Gezamenlijk zijn zij hierdoor in staat om een uitgebreid netwerk van collectie en distributie van wagons in stand te houden. Twentepoort Logistiek regelt vanzelfsprekend alle benodigde documentatie voor u. Het wagenladingverkeer wordt vooral uitgevoerd door de (voormalige) staatsspoorwegen. De bundeling van de losse wagons tot complete treinen gebeurt op de rangeerterreinen, veelal gelegen aan de diverse grensovergangen in Oost-Europa en Centraal-Azië. 

Intermodaal vervoer

Bij Twentepoort Logistiek maken wij het meest gebruik van deze modaliteit. Intermodaal vervoer betreft het vervoer van standaard laadeenheden per spoor, zoals containers, wissellaadbakken of kraanbare trailers. Intermodale treinen rijden volgens een shuttle principe. Dit houdt in dat ze op en neer pendelen tussen twee bestemmingen, bijvoorbeeld tussen Rotterdam en Milaan. Een intermodale dienst heeft in de regel een vaste frequentie en vaste vertrek- en aankomsttijden waardoor het voor de klant een goed voorspelbaar product vormt en zekerheid biedt over het aankomsttijd in Oost-Europa of Centraal-Azië. Meerdere Twentepoort klanten kunnen gebruik maken van dezelfde intermodale dienst. 

De vrachtbrief (CIM)

Voor binnenlandse en internationaal railgoederenvervoer is een vrachtbrief vereist. Voor het internationaal vervoer heet dit de CIM-vrachtbrief. CIM staat voor Contrat de transport International ferroviaire des Marchandises. De verplichting voor de CIM vloeit voort uit het COTIF-verdrag  (Convention Relative aux Transports Internationaux Ferroviaires). In dit verdrag, dat door 44 landen is ondertekend, staan afspraken over het reizigersvervoer, goederenvervoer, het gebruik van wagons en het vervoer van gevaarlijke stoffen. In de CIM-vrachtbrief staat vermeld wie de afzender is, evenals het laad- en los adres en de namen van de partijen die het vervoer verrichten. 

Let op! In Rusland en andere CIS-landen c.q. GOS Republieken wordt de CIM-vrachtbrief niet gebruikt. Daar geldt de zogeheten SMGS-vrachtbrief. Aan de grens wordt de CIM-vrachtbrief omgezet in zo’n document. Twentepoort Logistiek begeleidt u volledig in correcte opmaak van deze documentatie. Kortom: wij zorgen ervoor dat ook uw treintransporten subliem worden geregeld.

Rail transport