Transport goederen verzekering bij Twentepoort

Wat valt onder een transport goederen verzekering?

Tijdens een zending zitten ongelukken in een klein hoekje. U bent bij reguliere zendingen altijd verzekerd conform de CMR-voorwaarden, omdat wij alleen met CMR aangesloten transporteurs werken. Desalniettemin brengt transport van goederen toch nog risico s met zich mee. Tijdens het transport kan er bijvoorbeeld materiële schade ontstaan tijdens het laden en lossen, maar u kan ook het slachtoffer worden van diefstal of vermissing tijdens transport. Daarnaast kan er iets vallen tijdens het transport en in het geval van transport van gevaarlijke goederen kan er brand of ontploffing ontstaan. Daarom is het goed om een all-risk transport goederen verzekering af te sluiten. Hierdoor bent u te allen tijde gedekt voor bijvoorbeeld schade aan of verlies van goederen.

Transport aansprakelijkheid verzekering

Ten tijde van een zending kan er, afhangend van het soort vervoer, toch schade ontstaan aan de lading die u laat vervoeren en waarvoor u aansprakelijk bent. Voor deze schade kunt u een transport aansprakelijkheid verzekering afsluiten voor het risico dat u als vervoerder loopt. Wanneer u deze verzekering afsluit, zijn al uw goederen tijdens een geval van schade volledig verzekerd en valt de aansprakelijkheid van de vervoerder volledig weg.

Transport goederen verzekering | Twentepoort Logistiek

Doorlopende transportverzekering

Onze doorlopende verzekering dekt u bepaalde kosten volledig af. Denk bijvoorbeeld aan wachtkosten, oponthoud door stakingen, oorlog of natuurrampen. Wanneer u een doorlopende transportverzekering bij Twentepoort Logistiek afsluit, worden de goederen die beschadigd raken volgens hun inkoopwaarde vergoed. Daarnaast wordt mogelijk de gemiste winst op basis van de verkoopfactuur tot een maximum van 20% vergoed.

Transportverzekering zeevracht

We behandelen uw goederen natuurlijk altijd met de juiste zorg en grootste zorgvuldigheid. Hierdoor is de kans dat uw goederen tijdens de zending beschadigen al erg klein, echter zijn onvoorziene omstandigheden niet volledig uit te sluiten. Ook wanneer het gaat om zeevracht kunt u onvoorziene nare situaties voorkomen door een transport goederen verzekering af te sluiten bij Twentepoort Logistiek. Hierdoor bent u volledig verzekerd tegen beschadigingen op schip en lading en vermindert u het financiële risico van uw transport aanzienlijk.

Eenmalige transportverzekering

Alle door Twentepoort Logistiek ingezette transporteurs worden vanzelfsprekend voortdurend gescreend op performance, maar ook op aspecten als uitrusting materieel, kwaliteit voertuig en algemene uitvoering. Alle internationale transporteurs welke door ons worden ingezet zijn dwingendrechtelijk verzekerd conform de CMR-voorwaarden. Het kan zijn dat dit voor u in specifieke situaties niet afdoende is. Hiervoor bieden wij bijvoorbeeld een eenmalige transportverzekering aan, met name bedoeld voor hogere goederenwaardes. Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie en een voorstel op maat.

Wat kost een transportverzekering?

Aangezien we binnen de Twentepoort Groep dagelijks diverse zendingen en ladingen verzorgen, kunt u profiteren van onze inkoopkracht. Hierdoor zijn de door ons gehanteerde verzekeringspremies veelal verrassend scherp, zonder in te leveren op de dekking, voorwaarden en het verzekerde bedrag. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs via onze website voor een advies op maat.

Transport goederen verzekering bij Twentepoort