Hongarije introduceert nieuwe btw-wetgeving

Indien u Europese goederen over de weg vervoert of doet vervoeren naar of van Hongarije, dan krijgt u te maken met nieuwe Hongaarse btw-wetgeving. Al het goederenvervoer over de weg moet met ingang van 1 januari 2015 voorafgaand aan vertrek gemeld worden in het EKAER-systeem van de Hongaarse Belastingdienst. Ook de aankomst moet weer worden gemeld.

Hongarije introduceert met ingang van 1 januari 2015 het zogenaamde “Electronic Road Transport Control System” (EKAER). De Hongaarse overheid heeft deze wet ingevoerd in de strijd tegen corruptie en om BTW-fraude te voorkomen. Het doel van het EKAER-systeem is om toezicht te houden op alle goederen en om ervoor te zorgen dat er geen goederen in omloop worden gebracht die nog niet eerder werden gerapporteerd aan de Hongaarse Belastingdienst.

Het EKAER vertoont gelijkenis met de NCTS-systematiek voor douanevoer, met als belangrijkste verschil dat het EKAER betrekking heeft op vrije goederen en zich (vooral) richt op intracommunautaire leveringen (vanuit Hongarije naar een EU-lidstaat) als intracommunautaire verwervingen (vanuit een EU-lidstaat naar Hongarije).

Informatie beperkt beschikbaar

De informatievoorziening vanuit Hongarije en secundair vanuit Brussel is matig. De officiële informatie is enkel in het Hongaars beschikbaar ondanks het feit dat deze wet het vrij verkeer van goederen binnen de EU treft. Dit is ook de reden waarom TLN en FENEX samen met onze koepelorganisaties IRU en CLECAT bij de Europese Commissie aan de bel hebben getrokken. Deze nieuwe maatregel is een enorme administratieve last voor het bedrijfsleven en het past niet in het Europese idee van een open markt.

Aan de hand van de beschikbare informatie, vooral afkomstig van CLECAT en een aantal belastingadviseurs, hebben wij de gevolgen hieronder op een rijtje gezet. Voorts houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Reikwijdte van de wet Zoals hierboven vermeld is de reikwijdte beperkt tot goederen waarbij een intracommunautaire transactie wordt verricht (dus vrije goederen en dus niet voor douanegoederen) welke over de weg van en naar Hongarije worden vervoerd. De meldplicht geldt overigens niet indien het totale gewicht van het vervoersmiddel minder is dan 3,5 ton. Andere modaliteiten zoals rail en luchtvervoer vallen tevens buiten het toepassingsgebied van deze wet en de daarbij behorende meldingsplicht. 

Partij verantwoordelijk voor het melden


De verantwoordelijkheid ligt bij de Hongaarse “btw-verantwoordelijke”. De melding dient rechtstreeks te worden gedaan in het EKAER-systeem van de Hongaarse Belastingdienst. De meldingsplicht geldt voor de transporten begonnen op of na 1 januari 2015.

Afhankelijk van de omstandigheden hangt het af welke partij de verplichting heeft het EKAER in te vullen. De geadresseerde moet het vervoer melden wanneer de goederen vanuit een EU-lidstaat worden vervoerd naar Hongarije. De afzender moet het vervoer melden als de goederen worden vervoerd van Hongarije naar een andere lidstaat van de EU en in het geval van binnenlandse leveringen. 

Welke gegevens

De geadresseerde of de ontvanger moeten de volgende data elementen melden voorafgaand aan het wegtransport:

 • Naam en btw-nummer van de verzender 
 • Naam en btw-nummer van de ontvanger 
 • Het laad- en losadres van de goederen 
 • In geval van intracommunautaire verwerving (ontvanger in Hongarije): telefoonnummer en e-mailadres van de persoon die gemachtigd is om de datum van aankomst van de goederen te melden 
 • In geval van intracommunautaire leveringen (verzender in Hongarije): telefoonnummer en e-mailadres van de persoon die gemachtigd is om de datum van verzending van de goederen te melden 
 • Data met betrekking tot de goederen, waaronder: 
  • Goederencode (minimaal 4 cijfers, bij gevaarlijke stoffen 8 cijfers en classificatie) 
  • Algemene beschrijving van de goederen 
  • Brutogewicht van de goederen 
  • Indien beschikbaar, het artikelnummer 
 • Reden van het vervoer (bijvoorbeeld ‘levering van goederen’, ‘verwerving van goederen’, ‘het verplaatsen van eigen goederen’, etc.) 
 • De waarde van de goederen 
 • Registratienummer van het voertuig (kenteken) 
 • In het geval van intracommunautaire verwerving (ontvanger in Hongarije): Datum/tijd van aankomst bij het afleveradres van goederen 
 • In geval van intracommunautaire leveringen: Datum/tijd waarop de goederen worden geladen op het uitgaande vervoersmiddel 

Toezicht op de transactie en het vervoer

Zodra bovenstaande data verkregen is en de melding in het EKAER-systeem is gedaan, ontvangt de indiener een EKAER-nummer. Aan de hand van dit referentienummer vindt het toezicht plaats op de transactie en het vervoer. De registratie blijft 15 dagen geldig en binnen deze termijn dient het vervoer te worden beëindigd of te wel de aankomst te worden gemeld.

Het is voorts een verplichting dat het nummer aan de vervoerder wordt doorgegeven. De wijze waarop is vormvrij (bijvoorbeeld per e-mail). De vervoerder moet dit nummer (dus geen apart begeleidingsdocument) kunnen tonen bij een eventuele controle door de Hongaarse autoriteiten. Kan de vervoerder dit niet, dan kan er sprake zijn van een niet-naleving van de procedure.

Gevolgen niet-naleving

Indien de procedure niet wordt nageleefd is de Hongaarse ‘btw-verantwoordelijke’ richting de autoriteiten verantwoordelijk. Deze partij riskeert een boete van 40% van de waarde van de goederen en/of de betreffende goederen kunnen in beslag worden genomen.

Wat is de rol van de Nederlandse expediteur, logistiek dienstverlener of vervoerder

Een deel van de informatie zal de Hongaarse ‘btw-verantwoordelijke’ voorafgaand aan het transport moeten opvragen bij andere partijen. Een goed voorbeeld hiervan is het kentekennummer. Let erop dat het vervoer ook daadwerkelijk plaatsvindt met het (laatst) opgegeven kentekennummer.

Voorts is de melder verplicht om het EKAER-nummer door te geven aan andere partijen in de keten. Uiteindelijk is het van belang dat het nummer bekend is bij de vervoerder en dat dit nummer wordt meegegeven. Het gevolg kan zijn dat als het nummer niet aanwezig is bij een controle, de Hongaarse autoriteiten de goederen of een deel daarvan direct in beslag kan nemen. De ‘btw-verantwoordelijke’ kan daardoor in een nadelige positie worden gebracht en aansprakelijk worden gesteld wegens niet-naleving. Dit zou kunnen leiden tot allerlei civielrechtelijke discussies.