MVO beleid van Twentepoort Logistiek

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen: bij Twentepoort Logistiek geen modewoord, hype of trend, maar wezenlijk onderdeel van onze algehele bedrijfsvoering. Wij besteden namelijk doorlopend aandacht aan ons MVO-beleid. We benadrukken daarbij de volgende drie pijlers: People, Planet en Profit.

People

 • Twentepoort Logistiek is een degelijk en no-nonsense logistiek dienstverlener met de daarbij geldende normen en waarden die wij tot in de bovenste laag van de organisatie doorvoeren. In deze sfeer krijgt eenieder van ons de kans om zijn of haar kwaliteiten ten volle te benutten.
 • Continue groeimogelijkheden binnen de eigen organisatie of binnen de Twentepoort Groep.
 • Zorg dragen voor algemene correcte naleving (int.) wet- en regelgeving.
 • Initiatief stimuleren.
 • Maatwerk opleidingen faciliteren.

Planet

 • Twentepoort Logistiek vermindert voortdurend haar CO2-uitstoot door inzet van de nieuwste EURO 5 en 6 voertuigen binnen ons charterbestand.
 • Continue focus op reductie 'leegkilometers'.
 • Twentepoort Logistiek geeft voorlichting aan scholen over Oost-Europa logistiek, veiligheid en milieu.
 • Focus op papierloos werken en volledig digitaal factureren.
 • Duurzame en energiezuinige nieuwbouw warehouse en kantoren Twentepoort Groep (waartoe Twentepoort Logistiek behoort).

Profit

 • Twentepoort Logistiek deelt haar kennis en kunde continue met al haar profit en non-profit relaties. Niet alleen met opdrachtgevers maar ook logistieke kennisinstituten en ROC'S. 
 • In deze economisch en financiële roerige tijden is het belangrijk te weten met wie men zaken doet. Als onderdeel van de solide Twentepoort Groep kunnen we met `gepaste en bescheiden` trots zeggen dat we tot de top behoren van gezonde bedrijven in de Europese transportsector.

Sponsoring Stichting Help Oost-Europa

Twentepoort Logistiek ondersteunt al jaren het goede werk van de Stichting Help Oost-Europa, gevestigd in Almelo. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen past deze financiële ondersteuning uitstekend bij de `P van People` in ons MVO-beleid. De stichting stelt zich ten doel hulp te bieden aan mensen en kinderen die volledig afhankelijk zijn van derden. Doelgroepen in Oost-Europa zijn met name: tehuizen, bejaarden en gehandicapten. De hulp is er vooral op gericht om enerzijds mensen op weg te helpen om weer voor zichzelf te kunnen zorgen en anderzijds hen die afhankelijk zijn van zorg, een menswaardiger bestaan te bieden. Meer informatie via de website www.helpoosteuropa.nl. Van harte aanbevolen! 

Meer weten over Stichting Help Oost-Europa en wat we doen om ze te helpen? Bekijk de impressies en reisverslagen van SHOE.

 

Partnership Solar Team Twente

Als uitdager van duurzame mobiliteit door het gebruiken van de kracht van zon als primaire bron van hernieuwbare energie heeft Solar Team Twente direct impact op dat waar we bij Twentepoort Logistiek ook naar streven. Sinds 2019 zijn we dan ook een samenwerking aangegaan om vanuit onze kracht dit succesvolle project te ondersteunen. We dragen op deze manier bij aan het inspireren van verschillende generaties om bij te dragen aan een duurzame toekomst, de transportsector in het bijzonder.

Meer weten over Solar Team Twente en wat we doen om ze te helpen? Bekijk de samenwerking van Twentepoort Logistiek en Solar Team Twente.

 

AED's aanwezig bij Twentepoort Logistiek in Wierden 

Aan de vijverweg 2 in Wierden hangt een AED in het geval van calamiteiten

Aan de vijverweg 2, waar Twentepoort Logistiek gevestigd is, hangt als enige bedrijfspand op de Weuste Noord een AED. Om eigen personeel en bezoekers, maar ook werknemers en gasten van omliggende bedrijven snel hulp te kunnen bieden is geïnvesteerd in een tweetal AED's.

We hopen er geen gebruik van te hoeven maken, maar in het geval van calamiteiten willen we snel kunnen handelen. 

Weten waar nog meer een AED hangt? Bekijk alle AED's bij u in de buurt via het Rode kruis.

 

 

 

Laadpaal voor elektrische auto's bij Twentepoort Logistiek

Als service naar personeel en bezoekers van ons bedrijf hebben we al geruime tijd een laadpaal voor ons bedrijfspand. MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) vinden we belangrijk, maar om ook in de praktijk de daad bij het woord te voegen willen we personeel en bezoekers deze mogelijkheid geven. Tijdens het bezoek van Eddy van Hijum heeft adviseur Cees Dijkhuizen er met de volledig electrische auto van de Gemeente Overijssel dankbaar gebruik van gemaakt.

Laadpaal voor elektrische auto's op Weuste Noord bij Twentepoort Logistiek