Impact handelsoorlog pas in najaar écht voelbaar

ALMELO – De telefoons bij Twente­poort Logistiek rinkelen onafgebro­ken. De logistieke dienstverlener uit Almelo wordt overstelpt met vragen van klanten, waarvoor het vervoer naar Rusland wordt gere­geld.

„Ze willen weten of hun goederen nog probleemloos hier naartoe kunnen of andersom. Dat proberen we uit te zoeken. Er ligt weliswaar een boycotlijst, maar we zijn nu 24 uur verder en nog steeds is niet helemaal duidelijk welke pro­ducten er precies onder vallen”, constateerde commercieel directeur Martin Noeverman.

Vervoer

Met zijn vijftien collega’s regelt hij het vervoer van producten uit de chemische industrie, machine­bouw en in mindere mate voe­dingsmiddelensector. Daarvoor worden transportbedrijven uit Rusland en vooral Wit-Rusland ingeschakeld. „Ze komen naar de Benelux en Duitsland om spullen af te leveren en wij zorgen er voor dat hun retourritten vol zitten”, al­dus Noeverman, die aangeeft dat momenteel elf vrachtwagens onderweg zijn naar Rusland. „Klanten vragen zich of die goederen wel het land binnenkomen.”

Het gaat daarbij onder andere om specerijen voor de voedingsmid­delenindustrie, die vanuit zuidelij­ke landen zijn verscheept naar Rotterdam. „Van daaruit gaan ze met vrachtwagens op transport naar Rusland”, aldus Noeverman.

Impact

Hij verwacht dat de impact van de ontstane handelsoorlog pas in het najaar écht voelbaar zal worden. „Tot onze klanten behoren bou­wers van machines als tractoren, aardappelrooiers en melkinstalla­ties. De export vanuit deze sector staat traditioneel in deze zomerpe­riode op een laag pitje. Veel me­taalbedrijven die handeldrijven met Rusland liggen nu vanwege vakanties stil.”

Trioliet

Dat blijkt op een rondje langs ma­chinebouwers in deze regio. Van Trioliet in Oldenzaal is bekend dat het belangen heeft in zowel Oekraïne als Rusland. Die landen zijn samen goed zijn voor 3 pro­cent van de omzet, gaf de produ­cent van voedermachines eerder aan. Trioliet stond in juni nog op een beurs in Kiev en rekende op groei in Rusland en Oekraïne.

Zwaartepunt

Noeverman: „Voor dergelijke sec­toren ligt het zwaartepunt van de export in de tweede helft van het derde kwartaal en in het vierde kwartaal. Laten we hopen dat de handelsoorlog niet verder escaleert en er snel een diplomatieke oplossing komt. Anders gaan er echt harde klappen vallen, in aller­lei sectoren.”