Overnachten in vrachtwagen tijdens weekendrust verboden

Na Frankrijk en België wil nu ook Duitsland een verbod invoeren op het overnachten in de vrachtwagen tijdens de weekendrust. De Duitse Bondsdag heeft tijdens een vergadering unaniem gestemd voor een boetemaatregel tegen het overnachten van vrachtwagenchauffeurs in hun vrachtwagen tijdens hun weekendrust. De Bondsdag stelt nu een verzoekschrift op die wordt voorgelegd aan het Europees Parlement.

De Bondsdag vindt dat wanneer de normale wekelijkse rusttijden in het voertuig worden genoten dit als 'sociaal wanbeheer' moet worden aangemerkt. Daarnaast vindt de Bondsdag dat deze situatie leidt tot oneerlijke concurrentie. Met name Oost-Europese transportbedrijven laten hun chauffeurs wekenlang zo niet maandenlang overnachten in de vrachtwagen. Volgens de Bondsdag is dit vanuit sociaal oogpunt niet wenselijk. "Het is niet normaal dat mensen zo lang van hun families worden gescheiden en zo lang achter elkaar in een kleine cabine van een vrachtwagen moeten bivakkeren", aldus de Bondsdag.

De Bonsdag wil nu middels een wet regelen dat er een flinke boete komt te staan op het overnachten in de cabine gedurende het weekend.

 

slaapcabine