Transport gevaarlijke stoffen | ADR Transport

Transport van (milieu) gevaarlijke stoffen, of beter gezegd ADR transport, is één van de specialismen van Twentepoort Logistiek. De door ons ingezette transporteurs en vaste charters zijn bij ADR transport volledig ingericht op een veilige transportuitvoering. Alle chauffeurs zijn gediplomeerd en elk voertuig is uitgerust met de benodigde middelen en materialen om uw zending met gevaarlijke stoffen op de plaats van bestemming te krijgen.

ADR maatwerk advies

Ook voor advies over uw specifieke ADR transport binnen de supply chain bent u bij ons aan het juiste adres. Wij denken graag met u mee of het nou gaat om een transport naar Oost-Europa (bijv. naar Polen) of Centraal Azie (oa. transporten naar Irak). Samen met u gaan we kijken naar de juiste oplossing om uw gevaarlijke stoffen of goederen op de plaats van bestemming te krijgen. Onze adviseurs en planners worden voortdurend geschoold in de actuele wetgeving rondom ADR transport en kunnen u van maatwerk advies voorzien. Zo bent u altijd verzekerd van de juiste afhandeling en staat u niet voor verrassingen.

Neem contact met ons op en ontvang vrijblijvend advies of een maatwerk offerte voor uw ADR transport!

Transport van bijna elke ADR klasse

Uw transport van gevaarlijke stoffen kunnen wij in bijna alle gevallen doen vervoeren. Onze vaste transporteurs zijn gespecialiseerd in bijna elke ADR klasse. Bevat uw zending producten die in de ADR klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 of 9 behoren? Dan bent u bij Twentepoort Logistiek aan het juiste adres voor het veilig doen vervoeren.

Bekijk het overzicht onderaan deze pagina voor de beschrijven van de ADR klassificaties.

Opslag van gevaarlijke goederen

Heeft u tijdelijk of structureel behoefte aan opslag van uw ADR goederen? Twentepoort Logsitiek kan u ook op dit gebied ontzorgen. Vanwege veiligheidsrestricties hebben wij er voor gekozen om deze opslag extern te verzorgen, namelijk op de locatie van onze ADR partner nabij in Twente. Dit in plaats van ons opslag in ons eigen moderne warehouse en distributiecentrum aan de N36/A35 te Wierden. Redenen hiervoor zijn onder andere de bewuste keuze om onze food- en non-food goederen conform wet- en regelgeving gescheiden te behandelen en geen enkel risico op dit vlak te willen nemen. 

Twentepoort Logistiek beschikt vanzelfsprekend over eigen gekwalificeerde Veiligheidsadviseurs. Uw lading is daarom bij ons in vertrouwde handen, een veilig idee.

Nieuws

Infobericht vervoer gevaarlijke stoffen 
Laatste wet- en regelgeving over vervoer van gevaarlijke stoffen

Transport gevaarlijke stoffen

ADR klassen die Twentepoort Logistiek doet vervoeren:

 • Klasse 2: Gassen 
  Zuivere gassen of gasmengsels bijv. stikstof, propaan, lpg en argon
 • Klasse 3: Brandbare vloeistoffen 
  Vloeistoffen die onder bepaalde omstandigheden ontvlammen
 • Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen 
  Makkelijk ontvlambare stoffen in korrel, poeder, metaal of pastavorm
 • Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen 
  Stoffen die zonder ontstekingsbron met zuurstof uit de lucht tot ontbranding kunnen komen
 • Klasse 4.3: Stoffen die gas ontwikkelen bij water 
  Stoffen die als gevolg van een reactie met water brandbare gassen ontwikkelen
 • Klasse 5.1: Oxiderende stoffen 
  Stoffen die zelf niet brandbaar zijn, maar wel verbranding kunnen veroorzaken van andere stoffen
 • Klasse 5.2: Organische peroxiden 
  Chemisch instabiele stoffen die zichzelf kunnen ontleden, voornamelijk hulpstoffen voor kunstof
 • Klasse 6.1: Giftige stoffen 
  Stoffen die bij inademing, aanraking met de huid of inslikken de gezondheid van mensen schaden of de dood tot gevolg hebben
 • Klasse 6.2: Infectueuze stoffen 
  Stoffen die ziekten kunnen veroorzaken bij mensen of dieren
 • Klasse 8: Bijtende stoffen 
  Chemische stoffen die de huid of slijmvliezen aantasten zoals accuzuur, zoutzuur of zwavelzuur
 • Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen 
  Stoffen die tijdens het vervoer gevaar opleveren, maar niet onder ADR klasse 1 t/m 8 vallen.

Let op: Wij doen geen zendingen vervoeren die vallen in de klasse 1 en 7.